OverRide.cz Registrace Blog
Povolte ve svém prohlížeči JavaScript.

Instalace Owncloudu 9.0 na Debianu 8.1

Datum 02:04 27.01.2017
VPS Server
Instalace cloudového úložiště na Debianu 8.0

Instalace Owncloudu

Přihlásíme se přes ssh na server.
Naisntaluje balíčky na webový server.
apt-get install mariadb-server mariadb-client apache2 libapache2-mod-php5 php5-json php5-gd php5-mysql php5-curl php5-intl php5-mcrypt php5-imagick
Přidáme klíč na repozitář Owncloudu
sudo wget -nv https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Debian_8.0/Release.key -O Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
Výsledek by měl vypadat takto.
override@vm21313:[~] $ sudo apt-key add - < Release.key
OK
override@vm21313:[~] $
Přidáme repozitář.
echo 'deb http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Debian_8.0/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list
Aktualizajeme seznam balíčků.
sudo apt-get update
Nainstalujeme Owncloud.
sudo apt-get install owncloud-files

Nastavení apache služby :
nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf
Alias /owncloud "/var/www/owncloud/"
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin jpicha@override.cz
    DocumentRoot /var/www/owncloud
<Directory /var/www/owncloud/>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All
 <IfModule mod_dav.c>
  Dav off
 </IfModule>
 SetEnv HOME /var/www/owncloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/owncloud
</Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_owncloud.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_owncloud.log combined
</VirtualHost>

Pokuď smažete nějaký soubor třeba přes ssh nebo přímo na servru pořád je v databázi Owncloudu pro aktualizaci seznamu souborů zadejte tento příkaz.
sudo su -c "/var/www/owncloud/occ files:scan --all" -s /bin/bash www-data
Nyní stačí jít na adresu Vašeho servru, dát /owncloud a dokončit instalaci.


Instalace SSL certifikátu Let's Encrypt

Nainstalujeme git.
sudo apt-get install git
Stáhneme z gitu zdrojové soubory pro Let's Encrypt.
sudo git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
Zadáme příkaz
cd /opt/letsencrypt && ./letsencrypt-auto --apache -d vaše doména
U této kolonky zvolte možnost 2 veškerý trafic pojede přes HTTS (SSL).
[codes]Please choose whether HTTPS access is required or optional.
-------------------------------------------------------------------------------
1: Easy - Allow both HTTP and HTTPS access to these sites
2: Secure - Make all requests redirect to secure HTTPS access
-------------------------------------------------------------------------------
Platnost certifikátu je 3 měsíce pro prodloužení stačí zadat příkaz.
/opt/letsencrypt/certbot-auto renew

DEB Balíčky : http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Debian_8.0/all/
Zdroj návodu : https://www.howtoforge.com/tutorial/owncloud_9-installation-on-debian_8/
Sdílet na facebook Sdílet na twitter Sdílet na g+